Mediation
Conflicten
Wanneer
Wat is mediation
Mediation nodig?
Conflicten

We leven in een steeds complexere samenleving en willen meer opkomen voor onze rechten. Het is een fictie om te denken dat alles volgens de regels verloopt in een samenleving als de onze.

Conflicten komen meer aan de oppervlakte dan vroeger, ze vragen eerder naar oplossingen. Gelukkig leven we in een tijd dat we oplossingen niet alleen van een beslisser (bv rechter) laten afhangen, maar daar zelf ook een inbreng in willen hebben. We lossen met elkaar de conflicten op. Denk aan interne arbeidsconflicten waar medewerkers vaak zelf zeggen: “dat lossen we onderling wel op”. Of burenruzies waarbij er altijd wel iemand is die zegt dit kan niet meer dit moet “uit de wereld”!

Helaas komt het ook voor dat we er niet in slagen om een conflict op te lossen, of we laten het conflict liggen om uiteenlopende redenen. Een procedure via de rechter is een optie, maar hoeft niet altijd goed te zijn, want na een procedure is de verhouding tussen de conflictpartijen meestal verstoord. De één waant zich winnaar, de ander voelt zich verliezer, daarna is een goede relatie vaak niet meer mogelijk.

W
erkgever versus werknemer
Iedereen kan te maken krijgen met een arbeidsconflict. Veelal een situatie waar beide partijen niet gelukkig mee zijn. Ook is het mogelijk dat dit uitloopt op een langdurige ziekteperiode, met vaak een verlammend effect op beide partijen.

Natuurlijk kunt u als u in een arbeidsconflict bent een juridische procedure starten. De ervaring leert echter dat er een groot risico bestaat dat dit uitdraait op een langdurig, kapitaal- en vaak ook respect verslindend proces.
Vaak blijkt dat er aan het einde van zo'n procedure alleen maar verliezers zijn.

Is er dan geen benadering die recht kan doen aan beide partijen, die gelegenheid geeft om een goede, creatieve en vooral duurzame oplossing tot stand te brengen? Waarbij dus het probleem hard kan worden aangepakt en de betrokkenen in hun waarde kunnen worden gelaten?
Ja, deze mogelijkheid is er wel en deze aanpak heet mediation.

Scheidingsbemiddeling
Een scheiding is meestal geen leuke gebeurtenis. Veelal betekent het een moeilijke periode voor alle betrokkenen. En behalve dat het een moeilijke en pijnlijke tijd kan zijn, staan er tevens voor iedereen grote belangen voor de toekomst op het spel. In het algemeen zullen bij een scheiding de gezamenlijke bezittingen moeten worden verdeeld, zal de financiele ondersteuning moeten worden geregeld en als er kinderen zijn zal het toekomstige ouderschap moeten worden vormgegeven.

Waar het er bij een juridisch steekspel om gaat om winnaars en verliezers te maken, gaat het er bij mediation juist om dat niemand een verliezer wordt. Mediation biedt in deze situatie de beste kansen om goed door deze periode heen te komen. En om tevens ieders belangen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Mediation gaat er namelijk van uit dat u zelf het beste weet wat in uw situatie de meest geschikte oplossing is. Hierbij neemt u als betrokken partijen zelf verantwoorde, weloverwogen en evenwichtige beslissingen.

Kamstra-Mediation (c) 2019- Alle rechten voorbehouden.